دکتر فروزان رسولی

دندانپزشکی زیبایی

در حقیقت دندانپزشک زیبایی همان دندانپزشک ترمیمی هست که خیلی خوب با مفاهیم زیبایی دندان، طراحی لبخند زیبا، و انواع مواد دندانپزشکی آشناست. سطح بالایی از مهارت های زیبایی شناختی داشته و محدودیت های روش های مختلف ترمیم زیبایی را بداند تا بتواند در جلسات مشاوره با طرح درمان مناسب به شما این اطمینان را دهد که به نتیجه ی مطلوب خود و لبخند زیبای دلخواه خود دست پیدا میکنید

مواد ترمیمی در دندانپزشکی زیبایی

دندانپزشک زیبایی بنا به وضعیت دندانی بیمار می تواند انواع مواد ترمیمی کامپوزیت یا آمالگام را انتخاب کند. دندانپزشک زیبایی گاهی درمان ترمیمی را در یک مرحله و گاهی ترمیم را در دو مرحله انجام می دهد. نوع ترمیم اول شامل استفاده مواد ترمیمی مانند آمالگام، مواد کامپوزیتی و... و در نوع دوم ساخت روکش های دندانی ،....

کامپوزیت دندان

کامپوزیت دندان به دلیل ترکیب آن (فیلر و رزین ) و همچنین بدلیل توانایی اتصال محکم به دندان بخصوص مینای دندان بطور وسیعی در دندانپزشکی استفاده میشود. بدلیل پیشرفت تکنولوژی در تولید کامپوزیت های پیشرفته در حال حاضر این ماده قابل مقایسه با چینی و آمالگام است .

گالری لبخند

کامپوزیت

کامپازیت ونیر ۶دندان قدامی بالا

بلیچینگ و کامپوزیت

بلیچ دندان یک راست بالا و سپس ونیر کامپازیتی دو دندان قدامی بالا

بستن دیاستم

بستن فضاهای بین دندانی با کامپازیت در دندانهای قدامی پایین